Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 01 : 361
Năm 2022 : 361
Ngày ban hành:
25/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

    Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-SGDĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 – 2020) của ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp.

Ngày ban hành:
05/02/2018
Ngày hiệu lực:
05/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

        Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-SGDĐT, ngày 26/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021.

Ngày ban hành:
05/02/2018
Ngày hiệu lực:
05/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Trường Tiểu học Thường Phước 1 xây dựng kế hoạch “Thực hiện phòng chống bạo lực học đường và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trong nhà trường

Ngày ban hành:
17/01/2018
Ngày hiệu lực:
17/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 

1. Văn bản này quy định về dạy thêm, học thêm có thu tiền bao gồm: điều
kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục tổ chức dạy thêm, học thêm; trách nhiệm quản lý
hoạt động dạy thêm, học thêm; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.
2. Văn bản này áp dụng đối với người dạy thêm, người học thêm và các tổ
chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc có liên quan đến hoạt
động dạy thêm, học thêm. Việc phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém,
bồi dưỡng học sinh giỏi thuộc trách nhiệm của nhà trường, không thu tiền của học
sinh, không coi là dạy thêm, học thêm.

Ngày ban hành:
24/10/2017
Ngày hiệu lực:
04/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Không tổ chức một số cuộc thi cấp tỉnh và Quốc gia năm học 2017 - 2018

Ngày ban hành:
10/10/2017
Ngày hiệu lực:
10/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT) năm học 2017 – 2018 trong trường học trên địa bàn huyện.

Ngày ban hành:
22/09/2017
Ngày hiệu lực:
22/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Ngày ban hành:
22/09/2017
Ngày hiệu lực:
22/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Văn bản mới
Video Clip
Tài liệu mới