Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 01 : 362
Năm 2022 : 362
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019 - 2020

Biểu số 5

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019 - 2020

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Điều kin tuyn sinh

- 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.
- HS học trước tuổi, HS ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được tuyển vào các trường tiểu học theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

7 tuổi; đã hoàn thành chương trình lớp 1

8 tuổi; đã hoàn thành chương trình lớp 2

9 tuổi; đã hoàn thành chương trình lớp 3

10 tuổi; đã hoàn thành chương trình lớp 4

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

- 35 tuần theo Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

- 35 tuần theo Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 35 tuần theo Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

- 35 tuần theo Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 35 tuần theo Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình: Thực hiện theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 Thông tư ban hành Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh.
VB03 về đánh giá học sinh tiểu học và Nội quy trường, lớp.

- Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình: Thực hiện theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 Thông tư ban hành Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh.;

VB03 về đánh giá học sinh tiểu học và Nội quy trường, lớp.

- Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình: Thực hiện theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 Thông tư ban hành Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh.

; VB03 về đánh giá học sinh tiểu học và Nội quy trường, lớp.

- Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình: Thực hiện theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 Thông tư ban hành Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh.; VB03về đánh giá học sinh tiểu học và Nội quy trường, lớp.

- Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình: Thực hiện theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 Thông tư ban hành Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh.; VB03 về đánh giá học sinh tiểu học và Nội quy trường, lớp.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hot của học sinh ở cơ sở giáo dục

- Học bổng Khuyến học,.............

- Quà tặng: sách, vở, quần áo, dụng cụ học tập,...

- Học bổng Khuyến học,.............

- Quà tặng: sách, vở, quần áo, dụng cụ học tập,...

- Học bổng Khuyến học,.............

- Quà tặng: sách, vở, quần áo, dụng cụ học tập,...

- Học bổng Khuyến học,.............

- Quà tặng: sách, vở, quần áo, dụng cụ học tập,...

- Học bổng Khuyến học,.............

- Quà tặng: sách, vở, quần áo, dụng cụ học tập,...

V

Kết quả năng lực, phẩm cht, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

- Dự kiến kết quả năng lực của học sinh đạt được: 99,98%
- Dự kiến kết quả phẩm chất của học sinh đạt được: 100%
- Dự kiến kết quả sức khỏe của học sinh đạt được: 100%

- Dự kiến kết quả năng lực của học sinh đạt được: 99,98%
- Dự kiến kết quả phẩm chất của học sinh đạt được: 100%
- Dự kiến kết quả sức khỏe của học sinh đạt được: 100%

- Dự kiến kết quả năng lực của học sinh đạt được: 99,98%
- Dự kiến kết quả phẩm chất của học sinh đạt được: 100%
- Dự kiến kết quả sức khỏe của học sinh đạt được: 100%

- Dự kiến kết quả năng lực của học sinh đạt được: 99,98%
- Dự kiến kết quả phẩm chất của học sinh đạt được: 100%
- Dự kiến kết quả sức khỏe của học sinh đạt được: 100%

- Dự kiến kết quả năng lực của học sinh đạt được: 99,98%
- Dự kiến kết quả phẩm chất của học sinh đạt được: 100%
- Dự kiến kết quả sức khỏe của học sinh đạt được: 100%

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

- Tốt

- Tốt

- Tốt

- Tốt

- Tốt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới
Video Clip
Tài liệu mới